Living Coral - kolor roku 2019 Instytutu Koloru Pantone

Living Coral – kolor roku 2019 Instytutu Koloru Pantone

Kolor to wyrównująca soczewka, przez którą doświadczamy naszych naturalnych i cyfrowych rzeczywistości. Odnosi się to szczególnie do Living Coral. Konsumenci są spragnieni kontaktów z innymi ludźmi, więzi społecznych, uczłowieczenia. Wesoły kolor, jakim jest Living Coral uderza właśnie w tę wrażliwą (…)